Dom za stare Beograd, dom za stara lica Beograd, starački dom Beograd - Siguran Život Beograd

Dom za stare Beograd, dom za stara lica Beograd, starački dom Beograd - Siguran Život Beograd
 • Dom za stare Beograd, dom za stara lica Beograd, starački dom Beograd - Siguran Život Beograd
 • Dom za stare Beograd, dom za stara lica Beograd, starački dom Beograd - Siguran Život Beograd
 • Dom za stare Beograd, dom za stara lica Beograd, starački dom Beograd - Siguran Život Beograd
 • Dom za stare Beograd, dom za stara lica Beograd, starački dom Beograd - Siguran Život Beograd
Dom za stare Beograd, dom za stara lica Beograd, starački dom Beograd - Siguran Život Beograd

Dom za stare "Siguran Život", Beograd

Dom za stara lica "Siguran Život" otvoren je sa ciljem pružanja visoko kvalitetnih usluga starijim osobama (pokretnim, slabo-pokretnim, nepokretnim) u kućnoj atmosferi. Broj naše licence je: 564/2020-2026.

Smeštaj korisnika je u konfornim sobama (jednokrevetnim, dvokrevetnim, trokrevetnim i četvorokrevetnim) koje su prilagođene svakom korisniku sa svim potrebnim inventarom.

Socijalni radnik naše ustanove pored pružanja usluga stručnog socijalnog rada zadužen je i za saradnju sa svim društvenim institucijama u ostvarivanju određenih prava korisnika.

Kapacitet

Kapacitet ustanove je 20 korisnika.
Korisnici koji boluju od šećerne bolesti, srca, demencije i oni koji imaju neurološke dijagnoze imaju potreban tretman u vidu specijalne nege koju zahtevaju njihova oboljenja.

Dom za stare Beograd, dom za stara lica Beograd, starački dom Beograd - Siguran Život Beograd

Usluge

Nudimo izuzetno kvalitetne usluge našeg stručno-medicinskog tima:

 • lekar urgentne medicine;
 • lekar psihijatar;
 • fizioterapeut (5 dana u nedelji);
 • medicinski nadzor 24h;
 • negovateljice;
 • bolničarke - bolničari.

Medicinsko osoblje je edukovano i osposobljeno za izvršavanje svih medicinsko-tehničkih radnji:

 • svakodnevno praćenje vitalnih funkcija korisnika (merenje krvnog pritiska, broj otkucaja srca, merenje temperature);
 • nega nepokretnih korisnika koja se sprovodi u skladu sa standardima vezanim za prevenciju nastajanja dekubitusa;
 • opšta higijena korisnika;
 • opšta nega korisnika;
 • davanje per-os terapije;
 • davanje injekcija (i.m. i.v. s.c. infuzioni rastvori);
 • davanje insulinske terapije, merenje vrednosti glikemije, davanje terapije u slučaju Hipo ili Hiperglikemije;
 • plasiranje, ispiranje i zamena katetera;
 • nega i zamena ANUS DISKOVA;
 • previjanje i obrada svih rana i dr.
Dom za stare Beograd, dom za stara lica Beograd, starački dom Beograd - Siguran Život Beograd

Fotografije doma za stare "Siguran Život"

Pogledajte fotografije našeg Doma za stare sa prelepim ambijentom i okolinom u miru i tišini i unutrašnnim enterijerom. Kliknite sliku da biste je uvećali.

 • Starački dom Beograd - Siguran Život
 • Starački dom Beograd - Siguran Život
 • Starački dom Beograd - Siguran Život
 • Starački dom Beograd - Siguran Život
 • Starački dom Beograd - Siguran Život
 • Starački dom Beograd - Siguran Život
 • Starački dom Beograd - Siguran Život
 • Starački dom Beograd - Siguran Život
 • Starački dom Beograd - Siguran Život
 • Starački dom Beograd - Siguran Život
 • Starački dom Beograd - Siguran Život
 • Starački dom Beograd - Siguran Život
 • Starački dom Beograd - Siguran Život
 • Starački dom Beograd - Siguran Život
 • Starački dom Beograd - Siguran Život
 • Starački dom Beograd - Siguran Život
 • Starački dom Beograd - Siguran Život
 • Starački dom Beograd - Siguran Život
 • Starački dom Beograd - Siguran Život
 • Starački dom Beograd - Siguran Život
 • Starački dom Beograd - Siguran Život
 • Starački dom Beograd - Siguran Život
 • Starački dom Beograd - Siguran Život
 • Starački dom Beograd - Siguran Život
Dom za stare Beograd, dom za stara lica Beograd, starački dom Beograd - Siguran Život Beograd

Kontakt

Pančevački put 148,
11000 Beograd, Srbija

011 27 48 333
060 3069 152
063 7845 444

Radno vreme doma: od 00 do 24h Direktor Željko Kuzmanović